tiistai 14. tammikuuta 2020

Tavoitteet vuodelle 2020

Nyt kun olen siirtynyt säännöllisten tulojen työelämästä yrittäjäksi, joka ei kuitenkaan ole ollut kovin motivoitunut hankkimaan asiakkaita, en odota paljoakaan vuoden 2020 tuloilta. Niinpä teen 2020 tavoitteeni sillä olettamalla, etten saa 2020 ansiotuloja ollenkaan. Tavallaan tulojen hankkimista enemmän minua motivoi se ajatus, että haluaisin kokeilla, miten talouteni kehittyisi, jos oikeasti en saisi mitään muuta kuin pääomatuloja. Elän vähän siinä rajalla, että pääomatulojen periaatteessa pitäisi riittää, mutta sijoittamiseen väistämättä liittyvä epävarmuus (erityisesti liittyen velkarahan hintaan) luo tilanteeseen jännitystä. Tilanne ei ehkä olisi yhtä mielenkiintoinen, jos minulla olisi vielä enemmän varallisuutta, jolloin minun ei tarvisi jännittää saanko tarpeeksi tuottoja vai en.

Tästä lähtökohdasta vuoden 2020 tavoitteeni on, että:

* Pystyn pääomallani kattamaan elinkuluni

Tämän tavoitteen toteutumista seuraan pääasiassa kahden mittarin/alatavoitteen avulla:

1. Mahdollisimman suuren osan elinkuluistani tulisi tulla katetuksi kassavirtatuotoilla (osinko-, nettovuokra- ja korkotuotot sekä asetettujen optioiden preemioista saatava voitto, mutta ei esim. realisoituneet muiden sijoitusten arvonnousut).

2. Vuoden 2020 lopussa nettovarallisuuteni pitäisi olla suurempi kuin vuoden alussa.

Ensimmäistä mittaria varten joudun kehittämään uuden seurannan, johon tuon yhteen nuo kassavirtatuotot, verot näistä tuloista sekä elinkuluni. En usko, että kassavirtani vielä riittävät kattamaan elinkuluni, mutta tarkoitus olisi saada niin iso osa kuluista katettua sisään tulevilla kassavirroilla, että arvonnousun varaan jää realistisen pieni osa tulontarpeesta ja mielellään riittävä turvamarginaali myös. Tämän mittarin toteutumiseen eivät luonnollisestikaan liity pelkät tuotot vaan myös kulupuoleen vaikuttamalla pystyn edistämään tavoitteeni toteutumista.

Toinen mittarini puolestaan ei ole minulle yhtä tärkeä, koska siihen liittyy niin paljon vaikutusmahdollisuuksieni ulkopuolella olevia tekijöitä. Jos nyt pörssit vuonna 2020 laskevat vaikka yli -20 %, niin aika mahdoton sitä on vuoden nettovarallisuutta plussalle saada ilman ansiotuloja. Otin nettovarallisuuteni kuitenkin mukaan mittaristooni, koska vaikka kassavirtani jäisivätkin tavoittelemastani tasosta, sillä ei välttämättä ole niin hirveästi väliä, mikäli samalla arvonnousujen myötä nettovarallisuuteni nouseekin vaikka yli 10 000 €:lla. Sen lisääntyneen varallisuuden avulla voin sitten pyrkiä seuraavana vuonna paremmista lähtökohdista tavoittelemaan tämän vuoden tavoitetta eli kulujen kattamista tuotoilla. Pidän siis nettovarallisuutta koskevan mittarin mukana tarjoamaan parempaa kokonaiskuvaa talouteni kehittymisestä. Puhtaan matemaattisesti, mikäli sijoitukseni tuottavat niin kuin pitäisi, tulisi nettovarallisuuteni kasvaa, mikäli kassavirtatuloni + omaisuuden arvonnousut (realisoituneet ja realisoitumattomat) ovat  yhdessä suuremmat kuin kuluni.

Lisäksi minulla on vuodelle 2020 vielä toinen epämääräisempi tavoite:

* Tehdä mielenkiintoisia juttuja (ja olla tekemättä juttuja, jotka eivät ole kiinnostavia)


Tämä kohta sitten sisältää myös sen, että innostun tekemään töitä joko työntekijänä tai yritykseni kautta. En siis halua tehdä töitä pelkästään tulojen takia, vaan siinä täytyy olla jotain mielenkiintoani herättävää mukana. Tätä tavoitetta ei kuitenkaan pidä ajatella pelkän työn ja rahan näkökulmasta, vaan kaikki muukin mielenkiintoinen toteuttaa sitä. Pääasiassa ehkä haluan keskittyä urheilujuttuihin, vaikka ikää alkaakin olla sen verran (pian 36 v.), että iso osa potentiaalista on ehkä jo historiaa. Iästä huolimatta minun pitäisi kuitenkin kyetä vielä sellaisiin suorituksiin, että löydän niiden tavoittelusta motivaatiota.

Kuten tavallista, sitä mukaa kun olosuhteet muuttuvat, tulen mahdollisesti muuttamaan tai täydentämään tavoitteitani.perjantai 10. tammikuuta 2020

Kuluraportti marras-joulukuu sekä koko vuosi 2019

Marraskuun raportti jäi välistä, joten käyn tällä kertaa nopeasti läpi sekä marras- että joulukuun luvut sekä koko vuoden 2019 kulut.

Marraskuussa elinkuluihin meni 1475 € ja joulukuussa 981 €. Marraskuun kuluja nosti vakuutusmaksu, joka tosin on nyt vakuutusyhtiön vaihdon myötä kerran vuodessa laskutettava, minkä johdosta olen nyt marraskuussa maksanut vakuutukset lähes koko vuodelle 2020. Kun aikaisempi vakuutus oli eri laskutussyklillä, on vuodella 2019 nyt enemmän vakuutusmaksuja kuin tosiasiassa pitäisi. Tämä vaikutus vuoden kuluihin on ehkä muutaman satasen (vertailua vaikuttaa, koska olen lopettanut turhia vakuutuksia ja saanut säästöjä myös kilpailuttamalla). Palautettujen vakuutusmaksujen vaikutuksen huomioimisen jälkeen vakuutusmaksujen marraskuun kuluja nostava vaikutus oli 265 €. Marraskuussa kulutasoa nosti myös vastike, jota joulukuussa ei tullut maksettavaksi, koska maksamme ne vaimoni kanssa vuorokuukausina.

Urheiluun ja hierontoihin meni marraskuussa vajaa 90 € ja joulukuussa reilu 110 €. Hierontaa olen tarvinnut vammojen/jumien hoitoon. Joulukuussa lahjoihin meni reilu 90 €. Pidän joulua aika turhana juhlana ja lahjarahat olen pääsääntöisesti käyttänyt hyväntekeväisyyskohteisiin varsinaisten lahjojen sijasta. Tänä vuonna lahjoihin/lahjoituksiin meni mielestäni vähemmän kuin esim. edellisvuonna, mutta se ei varsinaisesti ollut mikään tietoinen päätös. Ei vaan kiinnostanut käyttää energiaa lahjoihin, niin lopputulos muodostui tuollaiseksi.

Kokonaisuudessa olen vuoden 2019 aikana saanut aika hyvin leikattua kulutustani, kuten alla olevista kuvaajistakin näkyy. Sain kulutasoni jopa aika lähelle vuoden 2016 tasoa (2019: 15953 € vs 2016: 15759 €).Viimeisen 12 kk rullaava kulutuslukema on ollut mukavassa laskussa ja uskoisin sen jatkavan laskuaan keväälle/kesään asti. Sitä en osaa vielä arvioida, mihin uskoisin sen päätyvän. Joitakin laskelmia olen tehnyt 15 000 € kulutustaso-olettamalla, mutta senkin selvä alittaminen vaikuttaisi hyvinkin olevan mahdollista.

Alla olevasta taulukosta näkee vähän, miten keskimääräiset kuukausittaiset kuluni ovat vuosien aikana kehittyneet.


2019 2018 2017 2016 2015 2014
Ruoka ja marketit 634 688 588 511 466 434
Asuminen 157 192 220 212 254 190
Kulkeminen 116 192 191 176 114 65
Sähkö, vesi, netti, puhelin 73 63 62 53 77 69
Vaatteet 10 29 16 22 1 47
Viihde 17 14 22 4 10 20
Hyväntekeväisyys 7 18 Satunnaisissa Satunnaisissa Satunnaisissa Satunnaisissa
Vuosittaiset 152 152 238 190 136 100
Satunnaiset 164 204 190 145 151 83

1166 1552 1527 1168 1056 924Työn kulut 0 0 305 420 306


Ruokakulut ovat olleet se pahiten paisunut kuluryhmä, mutta 2019 sain sitä kehitystä hieman taitettua. Asumisen kulut näyttävät pääosin olleen laskusuunnassa, mikä hieman yllättää. Kulkemisen kulut laskivat vuonna 2019, kun ei tarvitse enää työn takia käyttää autoa jätettyäni työpaikkani keväällä 2019. Se päätös toisaalta nosti puhelinkulujani, koska minulla ei ole enää työsuhdepuhelinta vaan joudun itse maksamaan liittymäni. Vaatteet nyt eivät ole koskaan oikein kiinnostaneet.

Vuosittaisissa kuluissa 2016 ja 2017 kulutasoa nosti kahdella paikkakunnalla asuminen, joka kerrytti kilometrejä ja siten myös autoa piti huollattaa useammin. Merkitsin nuo ylimääräiset huollotkin vuosittaisiin kuluihin normaalien vuosihuoltojen kanssa, vaikka ehkä oikeampi paikka olisi ollut tuo "Työn kulut", johon kirjasin kahden asunnon aiheuttamia kuluja, kuten ylimääräisen vuokran.

Satunnaisten kulujen laskussa merkittävin tekijä on varmastikin ulkomaanmatkojen vähentyminen. 2019 matkoihin meni vain reilu 500 €, kun 2018 meni jopa 1670 €. Jos matkojen kuluja vähentävän vaikutuksen poistaa, meni satunnaisiin kuluihin vuonna 2019 enemmän rahaa kuin vuonna 2018. Vuonna 2019 tosin merkittävänä kuluja nostavana eränä oli eläinlääkärireissu, joka päätyi kustantamaan minulle n. 450 €.keskiviikko 8. tammikuuta 2020

2019 säästöt ja tuotot

Vähän on nyt jäänyt säästöraportit kirjoittamatta, kun työ-/tulotilanteeni on tällä hetkellä vähän sellainen, että vanha seurantatapani ei oikein anna enää oikeaa kuvaa. Siitä huolimatta tässä on vielä vanhalla mallilla tulokset vuodelta 2019.

Vuoden 2019 tavoitteeni oli saada säästöön 10 000 € siitä huolimatta, että jätin vanhan työpaikkani kevään 2019 aikana. Tähän tavoitteeseen pääsin, säästösumman ollessa 12 018 €. Tavoitteen ylitys johtui oikeastaan siitä, että sain vanhemmiltani rahalahjan loppuvuodesta. Todellisen säästösumman luulen olevan siellä 10 t€ paikkeilla. Sain tosin lahjana enemmän kuin 2000 €, mutta minulla on muutenkin ollut käteispuskuria, jota en laske säästösummiin, mikä vähän hämmentää sitä, mikä se todellinen säästösumma oikeasti on. Tärkeintä on, että talouteni meni aikalailla siten kuin ajattelin asettaessani 10 t€ säästötavoitteen.

Kun katsoo allä olevassa kuviossa olevia säästölukuja vuodelle 2018, on ehkä syytä mainita, että viime vuonna ilmoitettu summa poikkeaa kuvion luvuista, koska teen aina säästölukuihin oikaisun perustuen lopulliseen verotukseen (mätkyihin/veronpalautukseen). Tällä kertaa parin tonnin mätkyt laskivat 2018 säästösummaa aikaisemmin raportoidusta.


Tuottojen osalta 2019 oli varsin hyvä. Salkun tuotoksi sain 26,7 %. Hävisin tosin vertailuindeksilleni (S&P 500 total return), mutta salkkuni on tällä hetkellä varsin Suomi-painotteinen, joten jenkki-indeksi ei ehkä ole ihan oikea vertailukohde. Suomi-indeksin voitin selvästi. Jälkiviisaana toki voi todeta, että olisi pitänyt tajuta, että jenkit hallitsee rahan tekemisen paremmin kuin muu maailma.

Salkkuni tuottoa laski myös se, että loppuvuodesta minulla oli aika iso osa varoista säästötilillä odottamassa asuntokauppoja, joiden toteutuminen on nyt vähän viivästynyt. Niinpä nämä varat jäivät paitsi loppuvuoden hyvistä nousuista pörsseissä.

 Alla olevien kuvioiden ehkä vähän oudolta näyttävää muotoa selittää taas se, että merkitsen arvot vain niiltä päiviltä, kun salkussa on tapahtumia sekä kuukausien viimeisiltä päiviltä. Näin ollen esim joulukuussa on aika suoraa viivaa, kun en joulukuussa juurikaan kauppaa käynyt. Joinakin kuukausina puolestaan saattoi olla vähän turhankin aktiivista.lauantai 9. marraskuuta 2019

Kuluraportti lokakuu 2019

Lokakuussa rahaa meni 967 €, joka oli vuoden alin lukema ja vasta toinen kerta tänä vuonna, kun kuluni olivat alle 1000 €/kk. Alhaisesta lukemasta huolimatta kuluihin mahtui luksustakin. Vanhan vamman alkaessa vaivaamaan kävin nimittäin pari kertaa hieronnassa, johon meni yhteensä 74 €. Viihteeseenkin meni n. 20 €. Ostin myös yhden kirjan (50 €) osaamiseni kehittämistä varten. Kirja ei ehtinyt minulle ennen postin lakkoa, niin mielenkiinnolla odotan, kuinka pitkälle sen saaminen nyt sitten venyy.

Ruokakuluja sain vihdoin laskettua 559 euroon. Tämän vuoden keskiarvon ollessa 638 €, tuo on jo ihan hyvä pudotus kuluissa. Tämä on onnistunut, koska olen jatkanut ravintolaruokailun vähentämistä ja vaihdoin kalliit Innocent-smoothiet Pirkkaan.

Kulut ovat mukavasti jatkaneet kehittymistään alaspäin. Vähän on tosin syksyn synkkyys saanut haaveilemaan taas ulkomaan matkasta jonnekin lämpimään ja valoisaan. Pörssikurssit ovat kehittyneet niin mukavasti, että tässä tuntuisi olevan varaa ja aikaakin hyvin, mutta siinä vaiheessa, kun kurssit kääntyvät laskuun, saattaisi harmittaa, että on tullut "tuhlattua" rahoja, joille sitten löytyisikin hyviä sijoituskohteita. Inhottava ironiahan siinä on, että silloin kun on rahaa, ei ole aikaa, ja silloin kun on aikaa, ei ole rahaa.

Enköhän minä kuitenkin ala tässä äkkilähtöjä selailla ja teen sitten impulsiivisen päätöksen, jos siltä tuntuu. Sehän se vapaan elämän parhaita puolia on, kun ei tarvi varata matkaa vuoden päähän, vaan voi lähteä heti, kun sopiva diili osuu kohdalle. Ja jos ei osu heti, pystyy odottelemaan.keskiviikko 9. lokakuuta 2019

Kuluraportti syyskuu 2019

Syyskuussa kuluihin meni 1371 €. Tästä 113 € oli vakuutusmaksua, 57 € meni urheilujuttuihin (varusteet ja osallistumismaksut) ja 100 € erääseen työ- ja vapaa-ajan sekoitusta olevaan iltatapahtumaan.

Ruokakulut olivat edelleen lähes 620 €, mikä yllätti minut, koska olin mielestäni syönyt huomattavasti säästeliäämmin kuin aikaisemmin (enemmän kotiruokaa ja vähemmän ravintolaruokaa, minkä lisäksi ravintolatkin ovat olleet halvempia kuin tavallisesti). Selityksenä korkealle kulutasolle keksin kuitenkin sen, että olen ravintosyistä alkanut juomaan smoothien keskimäärin ehkä viitenä päivänä viikossa. Ja kun yksi smoothie maksaa sen n. 3 €, niin sinnehän ne säästetyt ruokarahat ovat menneet. Niinpä, vaikka kulupuolella säästöä ei olekaan tullut, niin koen, että ruokapuolen rahankäyttö on nyt järkevämpää kuin aikaisemmin.

Alla on rullaava 12 kk kulujeni määrää seuraava kuvaaja. Siitä näkee, kuinka kuluni ovat nousseet tulojeni nousun myötä (elintasoinflaatio), ja kuinka kulut ovat kääntyneet laskuun jäätyäni pois säännöllisen kuukausipalkan piiristä.On mielenkiintoista nähdä, mihin asti yllä oleva kuvio päätyy/tasaantuu. Tällä hetkellä arvioni on noin 16 000 € vuosikulujen tasolla, mutta tässä on tullut löydettyä säästökohteita vähän sieltä sun täältä, minkä lisäksi alan vähitellen taas tottua hieman säästeliäämpään elämäntapaan, joten voi mennä allekin. Ja nuo säästöt ovat siis tulleet siten, että en mielestäni ole joutunut luopumaan mistään tärkeästä. Ruokapuolella toki olen joutunut luopumaan liian kalliista ruokailutottumuksista, mutta se olikin vain typerää laiskuudesta johtuvaa toimintatapaa, eikä niinkään sitä, että en voisi kotona syödä yhtä hyvää, mutta halvempaa ruokaa.

maanantai 7. lokakuuta 2019

Säästöjen tilannekatsaus syyskuu 2019

Syyskuun säästösumma oli 1664 €, joka ei tosin taaskaan vastaa todellisuutta. Kyse on vain siitä, miten satun käyttämään/sijoittamaan tilillä olevia rahoja tai nostamaan rahoja sijoituksista muihin tarkoituksiin. Vähän turhia ehkä nämä säästöseurannat tässä vaiheessa, mutta kun en vielä parempaakaan ole keksinyt, niin tällä vanhalla tyylillä mennään.

Tämän hetken kokonaissäästösumma on siinä kymppitonnin paikkeilla, joka on tämän vuoden tavoitteeni. Nykymenolla epäilen, että tämä vuosi ei kyllä pysy tuolla tavoitetasolla, mutta toisaalta se johtuu siitä, että minun ei verosyistä kannata nostaa palkkaa firmastani, joten jotta saisin säästösumman pidettyä ylhäällä, minun pitäisi jotenkin huomioida firmaan kertyvä varallisuus. Sen päätöksen teen ehkä vasta vuoden lopussa.

torstai 12. syyskuuta 2019

Kuluraportti elokuu 2019

Elokuussa rahaa meni 1181 €, joka on mukavasti vähemmän kuin aikaisempina vuosina elokuussa.

Ruokaan ja juomaan tosin meni elokuussa jopa 694 €, josta 64 € meni yhden juopotteluillan aikana. Huomaa, että rahan myötä alkanut tulla kalliimmaksi nuo ulkona vietetyt illat. Onneksi niitä on niin harvoin, ettei sillä suuremmin ole väliä suuressa kuvassa.

Elokuussa vakuutuksiin meni noin 220 € ja yhteen yhdistyksen jäsenmaksuun noin 50 €. Muuten mitään erikoista ei elokuussa oikein tapahtunut.

Elokuun lopun ja syyskuun alun aikana rutiinini ovat muotoutuneet sellaisiksi, että tällä hetkellä kuluni tuntuvat pysyvän aika alhaisella tasolla. Ehkäpä vihdoin ruokakulutkin päätyisivät laskuun.