sunnuntai 4. toukokuuta 2014

Sijoitusstrategiani ensiaskeleet

Kun aloitin tätä nykyistä säästöprojektiani, ajatuksenani oli sijoittaa vain laajasti hajautettuun vähäkuluiseen rahastosalkkuun lähinnä Seligsonin kautta. Sehän on se sijoittamiskirjallisuudessa yleisesti hyväksytty paras sijoitusstrategia. Aloitinkin säästämisen tällä tavalla, mutta seurasin samalla yksittäistenkin osakkeiden hintoja. Havaitsin, että oli todella vaikea löytää osakkeita, joiden hinta oli sellainen, että olisin sen valmis maksamaan. Useissa tapauksissa hinnat olivat ihan älyttömiä. Tämä johti ajatukseen: "Jos indeksissä suurimman osan yrityksistä arvostus on liian korkealla, niin eikö se tarkoita, että myös indeksin arvostus on liian korkea?".

Sijoittamisessa yksi keskeisistä säännöistä on pyrkiä välttämään pääoman menettämistä. 50 % laskun korjaamiseen tarvitaan 100 % nousu. En siis halua maksaa ylihintaa, vaikka kyse olisikin osakeindeksistä. Käsitystäni yliarvostuksesta vahvistivat Shiller P/E- ja Tobin's Q -lukujen arvot. (Asiaa ja reaktioitani olen käsitellyt myös aikaisemmissa kirjoituksissani.)

Tällä hetkellä näen oikeastaan indeksit yrityksinä. Kyseinen yritys saa kassavirtansa sijoituksistaan ja sillä on tietty P/E-luku ja osingonjakoprosentti (ja sen beta on 1). Kun sen P/E-luku kasvaa liian suureksi ja osingonjakoprosentti kutistuu pieneksi, on aika miettiä muita sijoituskohteita. Yksi vaihtoehto on etsiä matalamman arvostustason indeksejä esimerkiksi kehittyviltä markkinoilta (eli halvempia "yrityksiä"), tai sitten voi pyrkiä etsimään niitä aliarvostettuja osakkeita, joihin markkinoilla vallitseva euforia ei ole tarttunut. Tällä hetkellä teen näitä molempia suurimman painon ollessa suorissa osakesijoituksissa (niiden viihdearvon takia). Sijoituksiini kuuluu myös kehittyneiden markkinoiden rahastoja, mutta pienemmällä painolla kuin nähdäkseni järkevämmillä arvostustasoilla liikkuvia sijoituskohteita. Tulevaisuus näyttää, osuvatko näkemykseni lainkaan oikeaan.

Tarkoituksenani oli ostaa defensiivisiä tasaista tuottoa tekeviä osakkeita, jotta mahdollinen kurssilasku ei iske salkkuuni yhtä vahvasti kuin markkinoihin yleisesti. Tämänhetkiset suorat osakesijoitukseni eivät kuitenkaan oikein noudata sitä muotoa, jota tavoittelin. Jäin usein hieman vajaaksi tavoittelemastani ostohinnasta ja salkkuun onkin turvallisten kohteiden sijasta eksynyt pari osaketta, joiden hinta liikkuu mielestäni aivan liikaa. Jos kurssit nousevat, tämä on tietysti hyvä asia, mutta kurssilaskun aikana ei niinkään. Toivottavasti jatkossa muistan paremmin ostaa strategiani mukaisia osakkeita.

Kun seuraava kriisi tulee, uskoisin siirtyväni suuremmalla painolla taas indeksirahastoihin. Voi olla vaikeaa ennustaa, mitkä osakkeet selviävät kriisistä parhaiten ja mitkä menevät nurin. Indeksistä puolestaan voi tietää, että se ei mene konkurssiin ja sen arvo tulee palautumaan ennemmin tai myöhemmin takaisin uusiin huippuihin. Jos näin ei käy, niin maailmassa on paljon suurempiakin huolia kuin sijoitusten arvo.

Sijoitusstrategiani on selvästi vielä muodostumisvaiheessa. Yritän oppia koko ajan ja kehittää strategiaani oppimani mukaisesti. Samalla pitää varoa, ettei tästä tule skitsofrenistä ajatuksesta ja strategiasta toiseen poukkoilemista. Uskoisin kuitenkin tämän blogin kirjoittamisen olevan hyödyllinen apuväline lopullisen strategian muodostamiseen ja etenkin siinä pysymiseen. Ajatus muuttuu niin paljon konkreettisemmaksi ja sitovammaksi, kun sen kirjoittaa ylös.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti